Бухгалтерський аутсорсинг

Аналіз і відстежування заборгованостей по контрагентам

Аналіз дебіторської заборгованості
Всі підприємства, які займаються господарсько-фінансовою діяльністю, повинні
проводити розрахунки зі своїми контрагентами. Коли співробітники компанії відправили
продукцію або надали конкретну послугу до моменту оплати з боку клієнта, виникає
дебіторська заборгованість.

Під цим терміном прийнято розглядати заборгованість з боку постачальників,
підрядників, замовників, працівників, які повинні певну суму грошей за надані послуги. У
ролі дебіторів можуть виступати юридичні та фізичні особи.

Основна суть представленої заборгованості - бухгалтер в своєму обліку проводить всі
борги в складі активу. Таким чином, борги залишаються не погашеними, але включені в
прибуток. В результаті, такі борги негативним чином позначаються на фінансовому стані
організації.
Аналіз дебіторської заборгованості
Головне завдання кожної компанії - вести ретельний контроль за дебіторською
заборгованістю, щоб примножувати свій прибуток і не піти в мінус.

Як варіант, аналіз заборгованості можна провести за такою схемою:
1. Детальний аналіз структури, руху і стану заборгованості компанії.
2. Аналіз заборгованості відповідно до строків її виникнення.
3. Визначити точну частину дебіторської заборгованості в загальному обсязі даних активів. В такому випадку, здійснюється детальний розрахунок показників оборотності, проводиться співвідношення зростання заборгованості із зростанням і темпами виручки від реалізації товарів.
4. Проводиться співвідношення двох заборгованостей підприємства - дебіторської та кредитної.

Відсутність фінансових коштів в казні підприємства негативно позначається на погашенні кредитів, виплаті податків. Це призводить до поступової втрати прибутковості компанії.
Made on
Tilda