Бухгалтерський аутсорсинг

Специфіка фінансового обліку і звітності в некомерційних
організаціях

Особливості облікової політики
Організація бухгалтерського обліку некомерційних організацій практично повністю
ідентична бухгалтерському обліку інших господарських підприємств. Однак ряд певних
відмінних рис все ж є.

Важливо врахувати той факт, що сучасна система обліку некомерційних організацій
повинна надавати всі необхідні звіти, що стосуються стану активів і пасивів конкретного
підприємства, а також - про наявність і точний обсяг наявного майна. Крім цього,
фахівець має зібрати всі необхідні інформаційні дані про використання отриманих
цільових коштів. Таким чином, кожна некомерційна організація в обов'язковому порядку
повинна підготувати спеціальний кошторис, де буде прописані витрати цих коштів.

Під кошторисом прийнято розуміти певний план, який повністю відображає надходження
грошових коштів, а також їх точну кількість, виділену на деякі витрати компанії.
Складання кошторису здійснюється на весь рік діяльності компанії, а також для кожного
розробленого методу фінансування фірми.
Особливості облікової політики
Облікова політика, яку веде певна організація некомерційного типу, обов'язково повинна забезпечувати:

• відображення повної фінансової діяльності компанії у відповідному бухгалтерському обліку;
• своєчасність відображення зміни фінансової діяльності фірми;
• правильне ведення бухгалтерської документації, виходячи з деяких умов організації господарської діяльності.

Одним з головних умов грамотної побудови бухгалтерського обліку є вибір відповідного принципу, за допомогою якого можна буде відображати всі операції, що стосуються обліку грошових коштів при цільовому фінансуванні організації. Саме така політика допоможе налагодити порядок у фінансовій галузі кожного підприємства.
Made on
Tilda