Бухгалтерський аутсорсинг

Обробка первинної документації

Класифікація та етапи обробки
Діяльність кожної організації безпосередньо залежить від специфіки ведення і подальшої
обробки первинної документації. Ці процеси вважаються вкрай важливими для
подальшого складання звітів, розрахунку платежів до податкової служби, а також для
прийняття різних управлінських рішень.

Під терміном «обробка первинної документації» прийнято розглядати процес реєстрації і
обліку всіх відомостей, що стосуються господарських операцій. Обробка здійснюється за
спеціальною спланованою і затвердженою схемою:

• Отримання первинних інформаційних даних.

• Процес попередньої обробки отриманої інформації.

• Оформлення пакету документів.

• Затвердження документів з боку керівництва компанії.

• Виконання повторної обробки первинної документації.

• Виконання певних дій, які необхідні для проведення господарських операцій.

Процес обробки здійснюється перед або вже після здійснення господарських операцій.
Класифікація та етапи обробки
Прийнято розрізняти разову і накопичувальну первинну документацію. У першому випадку зібраний пакет документів необхідний для підтвердження проведених операцій тільки один раз.

Таким чином, порядок обробки цих паперів помітно спрощений.
Накопичувальна документація залишається актуальною протягом довгого часу.
У процесі такої обробки вся інформація переноситься у відповідні регістри.

Виділяють кілька етапів обробки паперів:

таксування - попередня оцінка операцій, які вказані на паперах (суми, які потрібно сплатити);

угруповання - розподіл всіх документів з урахуванням певних ознак;

контирування - позначення дебету і кредиту;

гасіння - щоб запобігти повторному процесу сплати вказаної суми на первинній
документації бухгалтер залишає спеціальну позначку «оплачено».


Made on
Tilda